Quen somos e de onde vimos.
 

No 1999 existen na rede varias iniciativas comunitarias de relevancia para o idioma galego e o software na Internet:

-Unha comunidade de internautas dende o 1996 solicitaba aos webmasters da época que puxeran os webs en galego, era a Ciberirmandade da Fala (http://www.ciberirmandade.org).

-Ponse a disposición dos internautas o primeiro programa de relevancia en galego, e o principal programa de navegación pola web daquela época o Netscape 4.05. O Netscape dominaba o espectro dos programas de navegación e contiña un navegador web, un cliente de correo, un cliente de grupos de novas e un editor HTML. O Netscape en galego chamouse XIS e foi levado adiante por Camilo Regueiro e Ramón Flores. Da tradución do Netscape naceu o Proxecto Xis que tiña como obxectivo a tradución de software ao galego en Internet e era coordinado por Camilo Regueiro.

- Naquela época existían na rede outros dous proxectos de interese. O proxecto Rianxo (un tradutor en liña Español - galego -Español) e o proxecto Rábade, que era un cursiño de galego en liña. Estes proxectos eran coordinados por Roberto Abalde. Estes proxectos despois de contactos iniciais conflúen nun único proxecto no ano 2000, que tentaba coordinar e centralizar os esforzos dos voluntarios internautas que traballaban a prol de ferramentas en galego e para o galego. Este proxecto común denominouse Galego21, e así comezou a andar unha ferramenta fundamental na historia das novas tecnoloxías en galego e para o galego.

Unha vez comezado dito proxecto e grazas á unión de esforzos, conqueriuse ter unha comunidade de voluntarios moi activa, que permitiu a tradución de moitos programas e ferramentas informáticas en galego e que incluso permitiu ampliar os proxectos existentes en Galego21. Así naceu ao comezo o Lapis de Cores, que traballou para obter programas e ferramentas educativas en galego, e adaptou unha ferramenta potentísima (O clic) para crear cursos en galego de diferentes temáticas. Este proxecto foi coordinado por Manuel Paz, e tamén o proxecto Tomiño, que era crear unha biblioteca virtual de balde de obras galegas, coordinado por Roberto Abalde.
Os membros de galego21 consideraron que era importante a legalización da organización, e dotarse dun estatus xurídico que lle dera entidade social, e así nace o IDESGA-galego21, que formaliza a súa legalización no 2000, e se dota duns estatutos.

Vendo a evolución dos proxectos e vendo que o traballo voluntario tiña unhas limitacións grandes, xa que había unha dependencia grande do tempo e dispoñibilidades persoais que a xente podía adicarlle aos proxectos, incidindo nesto a efectividade, prantexase un cambio de rumbo da asociación e téntase dotar á organización dunha estabilidade que permita darlle unha estabilidade e continuidade aos traballos en marcha, tentando ter uns recursos de material, pero sobre todo de profesionais lingüistas e informáticos propios e semi-profesionalizados, que garantiran un apoio constante ao traballo do voluntariado, ademais de aportar un respaldo estable e efectivo ás traducións ao galego do proxectos en marcha.

Chegados a este punto existe un debate e se toma unha decisión maioritaria de seguir polo camiño de tentar conseguir recursos propios e involucrar no proxecto tanto a entidades públicas como privadas, pero un dos coordinadores de proxectos difire de dita filosofía e decide abandonar Galego21 cos proxectos que el coordinaba. Este membro era Roberto Abalde, e así nace Milprimaverasmais.org que conten dende ese momento os proxectos Rianxo, Rábade e Tomiño Así pois Galego21 queda integrado polos proxectos Xis, Lapis de Cores, ademais de aloxar ao Proxecto Ravachol, que era un proxecto adicado á información sobre música galega.

Sobre estes proxectos o ano 2001 nace Ciberlingua, que foi o proxecto máis ambicioso de difusión de ferramentas informáticas en galego que existiu ata a data. Neste proxecto coordinado e impulsado por IDESGA-Galego21, conseguiuse un fito importante ata o momento, que 5 das 7 cidades galegas asinaran un acordo de colaboración para a promoción das novas tecnoloxías e o galego, cousa que nunca se dera ata ese momento, e non se volveu a dar ata a data de hoxe.

Galego21 seguiu funcionando como organización ata hoxe en día, aínda que algúns dos proxectos foron entrando nun proceso de ralentización (o Proxecto Xis e Lapis de Cores) aínda que outros seguiron con grande dinamismo que como Ciberlingua coordinado por Luís Teira traballou ata o ano 2004.

A finais do 2005, Roberto Abalde, pola súa propia conta, sen consulta previa e aproveitando un despiste na renovación do dominio que tiñan ata ese momento a asociación IDESGA-galego21, colle o dominio que IDESGA-Galego21 tiña ata entón (galego21.org) e anuncia un suposto rearxir de Galego21. Pero neses momentos, os actuais membros de Galego21, xa tiñan determinado, ante o cambio de escenario social e político do país, retomar o traballo orientando os seus esforzos en dúas vías. A consecución dun dominio en internet para a cultura galega e a creación dunha plataforma que englobe os esforzos do voluntariado, de entidades privadas e entidades públicas para conseguir ter programas e ferramentas en galego e normalizar o noso idioma no ámbito das novas tecnoloxías.

Neste punto estamos e aquí comezamos unha nova etapa de IDESGA-Galego21, aínda que obrigados a cambiar de dominio debido aos motivos expostos.

Quixeramos pois aclarar que en absoluto estamos vinculados á iniciativa que está ubicada en www.galego21.org

Modificado o (6 de abril de 2006 )
 
 
 
 
Inicio
Quen somos
Que fixemos